Belépés

Üzletszabályzat

Általános feltételek

A pinterantik.hu (Pintér Galéria) weboldalt a Pintér Aukciósház Kft. és a Mik Stúdió Informatikai Kft. üzemelteti abból a célból, hogy a Pintér Galéria kínálatát a közönség számára könnyen megismerhetővé és megvásárolhatóvá tegye.

Az online vásárlás lehetőségét mindenki igénybe veheti, aki sikeresen regisztrál a weboldalon és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Üzletszabályzat kitételeit.

Ügyfélszolgálat

A vásárlók szakszerű tájékoztatására és esetleges panaszaik fogadására ügyfélszolgálatot üzemeltetünk hétköznaponként 10-18 óráig, szombaton 10-14 óráig:

Telefonon: (06 1) 311 3030
E-mailben:

Személyes ügyintézésre a fenti időpontokban van lehetőség üzletünkben:
1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.

A vásárlás feltételei

Az eladó tárgyak tulajdonságai, jellemzői a kérdéses tárgy részletes oldalán ismerhetők meg. Az eladó tárgyak ismertető leírásában törekszünk pontos információk közlésére, de fenntartjuk az adatok helyesbítő célzatú megváltoztatásának a jogát.

A megjelenített tárgyak mellett szereplő ár az eladó tárgy bruttó vételára, tehát tartalmazza az általános forgalmi adót.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, az esetleges ármódosítás a weboldalon való megjelenés idejétől érvényes. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja. Ez alól kivételt képez, ha a téves ár megváltoztatására adatbeviteli hiba vagy tévedés miatt kerül sor, például mert a weboldalon megjelenített ár nem egyezik a kereskedő árlistájában szereplővel. A vásárlónak ilyenkor joga van elállni a vásárlástól, az esetlegesen felmerülő szállítási költségek megtérítése nélkül.

A vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Üzletszabályzatot elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha a vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért a weboldal üzemeltetőjét felelősség nem terheli.

Az internetes bolt rendszere a vásárló megrendelésének megérkezését követően a vásárló részére a megrendelést elektronikus úton visszaigazolja. Abban az esetben, ha a visszaigazolás a megrendelés feladásától számítva 48 órán belül nem érkezik meg a vásárló részére, a weboldal üzemeltetője nem köteles teljesíteni a megrendelést, illetve a vásárló nem köteles megvásárolni a kérdéses tételt.

Elállási jog

A vásárló jogosult a megrendelést követő 8 napon belül elállni a vásárlástól. Ezt az igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni az ugyfelszolgalat kukac pinterantik.hu e-mail címen. Amennyiben az elállás még a szállítást megelőzően megtörténik, a vásárlót nem terheli semmilyen költségviselés. Ellenkező esetben a vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban jelentkező költségeket. Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a vásárlót terhelik.

Amennyiben a 17/1999. Kormányrendeletben biztosított feltétel nélküli elállási jogával szeretne élni, ide kattintva elolvashatja a rendelet szövegét.

Szállítás és fizetés

Jelenleg a szállítás és a fizetés módját minden interneten leadott megrendelés alkalmával külön egyeztetjük a vásárlóval.

A vásárlónak lehetősége van a vásárolt áru személyes átvételére és helyben történő kifizetésére az eladó Budapest, V. kerület, Falk Miksa utca 10. szám alatti üzletében.

Igény esetén, külön egyeztetést követően, a megrendelt árut az eladó házhoz szállítja, ilyenkor a vásárlónak lehetősége van a kiszállításkor rendezni a fizetést.

Felelősség

A Pintér Galéria internetes oldalán történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

Az oldal üzemeltetője nem felelős semmilyen kárért, amely az oldal megnyitása miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős az oldalhoz való kapcsolódásáért és a Pintér Galéria weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elvész.

Adatvédelem

A Pintér Galéria ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át. Az adatainak kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Egyéb rendelkezések

Az üzemeltetők szabadon módosíthatják a vásárlási és a jelen Üzletszabályzatot. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege elérhetővé válik a weboldalon.

Amennyiben a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Üzletszabályzatban foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Magyar Gazdasági Kamara Választott Bíróságának joghatóságát kötik ki.